Garinių prietaisų garantinės taisyklės

 
Garais valančių prietaisų garantinio lapo pavyzdys
Garais valantiems prietaisams suteikiama vienerių metų garantija nuo pirkimo datos. Garantija galioja kartu su sąskaita faktūra arba kasos aparato čekiu, kuriame nurodyta prietaiso pirkimo data. Be to turi būti pateikti fiskaliniai dokumentai, kuriuose yra informacija apie produkto parametrus.
 
Tuos dokumentus būtina pateikti techniniam personalui. Garantija tai nemokamas remontas remontuojant ar keičiant prietaiso sugedusias dalis, kurios turi gamyklinio defekto požymių. Jei gedimas kartojasi ir jo negalima pašalinti, tada remiantis gamintojo sprendimu, prietaisas gali būti pakeistas. Garantija naujo prietaiso galios pagal ankstesnio prietaiso sudarytos sutarties datą.

Garantija negalioja gedimams kurie atsirado neteisingai naudojant prietaisą (nesilaikoma naudojimo instrukcijos taisyklių), neteisingas pajungimas ar priežiūra, jei priežiūrą atliko neautorizuoti meistrai, pažeidimai, kurie atsirado transportavimo metu ar bet kokios kitos aplinkybės kai defektai atsirado ne dėl gamintojo kaltės. Garantija negalioja jei prietaisas buvo prijungtas prie tinklo, kurio įtampa neatitiko nurodytai ant prietaiso, o taip pat techninės priežiūros išvardintos naudojimo instrukcijoje.
Garantija  negalioja  jei prietaiso veikimas buvo netinkamas visomis aplinkybėmis.

Gamintojas neatsako už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą naminiams gyvūnams, asmenims ar daiktams, kuri atsirado naudojant prietaisą ne pagal naudojimo instrukciją.

 

 Garinių valytuvų gedimų šalinimo paraiška
Gedimų  šalinimų paraiškos forma

 
smart foreash